Potíže s vylupováním

Pokud se vám stalo, že tableta Mumia nejde z platíčka lehce vyloupnout, pročtěte si, proč tato situace nastala a jaká jsou řešení.

Mumio, které prodáváme, je čisté – tablety získávají svůj tvar pouze tím, že se navážené Mumio stlačí v dávkovači, který má tvarovací plošky hluboce zmražené. Tablety pak následně padají do platíčka, kde jsou překryty hliníkovou fólií. Tyto tablety Mumia neobsahují žádné další látky jako leštící, plnící, formující, sprotispékavé,… čili také nic, co by byť vzdáleně umožňovalo povrchovou úpravu. Jedná se o zcela přírodní produkt.

Pokud zjistíte, že nemůžete tabletu lehce vyjmout zatlačením na průhlednou část tak, že aluminiová fólie pod tímto tlakem sama praskne a tabletu pak uchopíte prsty a vytáhnete ven (běžný postup), buď byl při výrobě použit silnější plastik (některé šarže) nebo bylo platíčko vystaveno prudké změně teploty.

KDYŽ JE PLASTIK PŘÍLIŠ SILNÝ
Otočte platíčko tak, ať vidíte na tablety a namiřte nad vybranou tabletu proud horké vody z vodovodu na cca 5 vteřin. Pak tabletu vyloupněte běžným postupem.
Vysvětlení: (přeci jen se jedná o plastik z "Ruska"). Krátkým nahřátím změkne – pak je jej možné lehce promáčknout a neklade odpor.

KDYŽ TABLETY JSOU V PLASTICKÉM STAVU NEBO ROZTEKLÉ
Umístěte platíčka Mumia do mrazícího boxu a ponechejte je tam. Obvyklá teplota zde bývá –18 °C a nižší.
Pak před užitím platíčko vytáhněte, vyloupněte potřebný počet tablet a platíčko vraťte zpět do boxu.
Vysvětlení: platíčko bylo vystaveno slunci, uloženo poblíž zdroje tepla atd. Takováto věc se může stát při přepravě, na pobočkách pošty, zapomenete platíčko poblíž zdroje tepla.

KDYŽ NIC NEPOMÁHÁ
1. Uchopte platíčko, odškrábněte aluminiovou fólii na tabletou nehtem tak, abyste ji viděli celou. Promáčkněte plastik co nejvíce je to možné. Pokud tableta i nadále nejde vyjmout, pak ji odstřihněte z platíčka nůžkami a i s obalem vhoďte do sklenice s půl deci vody. Ponechejte 10 minut, Mumio se mezitím rozpustí. Pokud bude voda teplá, Mumio se rozpustí rychleji.
2. Před vyjmutím prázdného kousku platíčka ze sklenice vodu několikrát promíchejte – postačí zatočit dnem – ustřižený kousek vyjměte a vodu vypijte...

Takovéto situace nejsou běžné, ani časté – ale nastat mohou. Za ta léta, co Mumio prodáváme, jsme se s nimi setkali a proto vám můžeme uvedené postupy popsat.

Ani krátkodobým, ani dlouhodobým působením teplot v rozmezí od -30 °C do +50 °C
není Čisté Mumio znehodnoceno, zachovává si své tak cenné vlastnosti.